Vrátenie tovaru

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní, odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy spolu s výrobkom doručený predávajúcemu.

POSTUP:

Vyplňte Formulár pre odstúpenie od zmluvy (zrealizovaného nákupu) v lehote – do 14 dní od doručenia tovaru a spolu s tovarom (vzťahuje sa len na neotvorené a nepoškodené balenia), číslom a dátumom objednávky a uveďte tiež vaše číslo účtu vo forme IBAN kam môžeme odoslať vrátenú sumu. Balík odošlite poštou na adresu Vajanského 58, Piešťany 921 01 . Odporúčame vám zaslať balíček spolu s vyplnením podacím lístkom doporučene a poistený, aby ste si pohyb balíku mohli skontrolovať na pošte. Balíčky, ktoré budú adresované s dobierkou, nebudú prevzaté! Po zaslaní tovaru Vám budú podľa zákona peniaze za tovar vrátené najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, zákazník však znáša všetky náklady na doručenie a vrátenie tovaru (napríklad poštovné). To znamená, že Vám budú vrátené peniaze len v samotnej hodnote tovaru.

Dôležité upozornenie: Pokiaľ budete vracať tovar, je dôležité, aby bol tento tovar vrátený nepoužitý a nepoškodený v pôvodnom obale, musí byť kompletný spolu s dokladom o kúpe. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Nákupný košík