Medzistavcová platnička: anatómia, funkcia a degeneratívne zmeny.

Medzistavcová platnička/disk: 

Medzistavcové platničky nazývané aj disky sú pružné štruktúry, ktoré sa nachádzajú medzi dvoma stavcami chrbtice. Ich hlavnou funkciou je tlmiť nárazy a absorbovať otrasy, ktoré vznikajú pri pohybe. Medzistavcové platničky tiež pomáhajú udržiavať stabilitu chrbtice a umožňujú jej ohyb.

Medzistavcová platnička sa skladá z dvoch častí: 

Anulus fibrosus je vonkajšia vrstva platničky – väzivový prstenec, ktorý je tvorená kolagénovými vláknami. Anulus fibrosus chráni vnútornú časť platničky pred poškodením.

Nucleus pulposus je vnútorná časť platničky – jadro , ktoré je tvorené želatínovou hmotou a obsahuje veľké množstvo vody. Nucleus pulposus je zodpovedný za tlmenie nárazov a umožňuje platničke flexibilitu.

Funkcia medzistavcovej platničky

  • Tlmenie nárazov – Medzistavcové platničky tlmia nárazy a otrasy, ktoré vznikajú pri pohybe. To pomáha chrániť stavce chrbtice pred poškodením.
  • Absorpcia otrasov – Medzistavcové platničky absorbujú otrasy, ktoré vznikajú pri pohybe. To pomáha udržiavať chrbticu stabilnú a umožňuje jej ohyb.
  • Udržanie stability chrbtice – Medzistavcové platničky pomáhajú udržiavať chrbticu stabilnú. To je dôležité pre správnu polohu a funkciu chrbtice.
  • Umožnenie ohybu chrbtice – Medzistavcové platničky umožňujú chrbtici ohýbať sa v rôznych smeroch. To je dôležité pre pohyb a činnosť chrbtice.

Poruchy medzistavcových platničiek

Medzistavcové platničky môžu byť poškodené rôznymi faktormi, ako sú:

 • Trauma (úrazy)
 • Postupné degeneratívne zmeny
 • Príliš veľké zaťaženie chrbtice
 • Náhle pohyby, ktoré spôsobujú preťaženie chrbtice: Napríklad zdvíhanie ťažkých predmetov nesprávnym spôsobom, náhly ohyb. Najčastejšie smerom do predklonu + rotácie.
 • Cvičenia, ktoré sú pre chrbticu príliš náročné: Napríklad silový tréning bez dostatočnej rozcvičky alebo tréningu na posilnenie svalov hlbokého stabilizačného systému. Cvičenie s veľkými váhami so zlou technikou. 
 • Dlhodobé sedenie alebo státie: Tieto polohy môžu spôsobiť preťaženie chrbtice a viesť k opotrebovaniu medzistavcových platničiek.
 • Obezita: Nadváha a obezita zvyšujú záťaž na chrbticu a môžu prispieť k poškodeniu medzistavcových platničiek.

Rozsah poruchy medzistavcovej platničky môžeme rozdeliť do viacerých kategórií:

  • Bulging disku – asymetrické vyklenutie disku za hranicu tela stavca.
  • Hernia disku – hmota z nucleus pulposus preniká do trhliny v anulus fibrosus a dochádza k fokálnemu vyklenutiu disku cez obvod tela stavca.
  • Extrúzia disku – dochádza k penetrácií anulus fibrosus hmotou z nucleus pulposus.
  • Extrúzia so sekvestráciou disku – fragmenty nucleus pulposus migrujú v epidurálnom priestore, ligamentum longitudinale posterior je perforované.
degenerativne zmeny diskov_medzistavcova platnicka

Najčastejšie dochádza k vážnejším herniám disku na úrovni segmentov L4/L5, alebo L5/S1. V dôsledku kompenzačných mechanizmov však nemusí byť poškodenie medzistavcovej platničky zdrojom neurologických príznakov a ani subjektívnych ťažkostí. Často dochádza najskôr k bolesti v oblasti lumbálnej chrbtice a bolesť sa nevyskytuje v dolných končatinách. Preto musíme poškodenie medzistavcovej platničky považovať nielen za možný zdroj koreňových bolestí, ale aj za zdroj bolestí v lumbálnej chrbtici.

Poškodenie medzistavcových platničiek môže viesť k nasledujúcim problémom:

 • Bolesti chrbta 
 • Znížený rozsah pohybu chrbtice
 • Pocit tŕpnutia, alebo mravenčenia v končatinách (v závislosti od úrovne, kde je medzistavcový disk poškodený – podľa príslušného dermatómu) – Pri poruchách v oblasti krčnej chrbtice vyžarujú bolesti do oblasti hlavy, šije, ramien, lakťa až do prstov. Pri poruche v oblasti lumbálnej chrbtice bolesť vyžaruje do oblasti slabín, bedier, stehna, lýtka až päty, alebo prstov na nohe.
  Necitlivosť alebo znecitlivenie dolných/horných končatín.
 • Znížená svalová sila.
 • Zhoršenie pri zväčšenom intraabdominálnom (vnútrobrušnom) tlaku (kýchanie, kašľanie, tlak na stolicu).
 • Pri závažných poškodeniach dochádza k poruche sfinkterov (zvieračov) a následnému samovoľnému úniku moču a stolice
 • Na obrázku sú znázornené dermatómy – dermatómy sú oblasti kože, ktoré sú zásobované nervovými vláknami z jedného nervového koreňa. Existuje 31 dermatómov, ktoré sú usporiadané v tvare pásu pozdĺž chrbtice. Každý dermatóm zásobuje nervovými vláknami určitú oblasť kože, svalov a kostí.

dermatomy

Liečba pri poškodení medzistavcovej platničky:

Liečba poškodenia medzistavcovej platničky závisí od závažnosti poškodenia. V niektorých prípadoch môže byť potrebná chirurgická intervencia, najčastejšie pri extrúzií a sekvestrácií. V menej závažných prípadoch môže byť účinná konzervatívna liečba, ktorá zahŕňa:

Prechodný oddych v najakútnejšej fáze, vyhľadanie úľavovej polohy: Je dôležité vyhnúť sa aktivitám, ktoré zhoršujú bolesť, avšak je dôležité aspoň čiastočne sa pohybovať, aby nedošlo k ochabnutiu svalov hlbokého stabilizačného systému. Vhodné je cvičenie podľa metódy McKenzie.

Liečba proti bolesti: Môžu sa použiť lieky, krémy na zmiernenie bolesti a zápalu, fyzikálna terapia (TENS, Ultrazvuk, Laser)

Manuálna terapia: Výborným prostriedkom na zmiernenie bolesti a zlepšenie stavu sú prostriedky manuálnej terapie. Najčastejšie ide o využitie mäkkých techník, pri ktorých dochádza k ovplyvneniu reflexných zmien v koži, svaloch a fasciách. Manuálna terapia by mala byť stupňovaná od najšetrnejších techník (neurálny drift, fasciálne techniky, svalové techniky, udržiavané pozície, cvičenie pacienta, aktívne cvičenie pacienta s pretlakom, aktívne cvičenie pacienta s pretlakom terapeuta, mobilizácia, manipulácia). Treba si uvedomiť, že pri náhle vzniknutej bolesti dochádza k funkčnej kríze a vytvoreniu obranného spazmu svalov okolo postihnutého segmentu. Využitie techník by malo byť veľmi šetrné a s ohľadom na reakciu pacienta (zvyšovanie, znižovanie bolesti). Dávajte pozor, aby ste sa zverili do rúk vyštudovaných zdravotníckych pracovníkov (fyzioterapeutov, rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov), ktorí dodržiavajú postupy podľa evidence based medicine (medicína založená na dôkazoch). Počas vykonávania profesie fyzioterapeuta som sa veľakrát stretol s využitím neodborných manipulačných techník od “ľudových naprávačov”, ktoré viedli k následnej  neurochirurgickej intervencií. Pri liečbe treba byť trpezlivý, naše telo má výrazné autoreparačné schopnosti a niekedy potrebuje len odpočinok.   

Fyzioterapia: Cvičenia môžu pomôcť posilniť svaly chrbta a zlepšiť pohyblivosť. Pravidelné cvičenie je základom úspechu pri ťažkostiach s medzistavcovou platničkou a mali by tvoriť hlavný obsah rehabilitačného plánu. Dostatočne silný hlboký stabilizačný systém pôsobí pre chrbticu a platničky ako oporný vankúš, ktorý zmierňuje pôsobenie vonkajších síl a tým pádom zabraňuje nadmernému preťaženiu pasívnych štruktúr chrbtice.

Injekčná liečba

Prevencia poškodenia medzistavcovej platničky:

 • Dodržiavanie zásad školy chrbta –  Zmena pohybových návykov: pri zdvíhaní ťažkých bremien, nasadanie do auta, nosenie nákupov.
 • Pravidelné prestávky a zmena polôh pri práci: ideálne je meniť polohu pri sedení každých 20 minút – nastavte si pripomienku v mobile, alebo smart hodinkách, ktorá Vás donúti k zmene pozície.
 • Kompenzácia jednostranného zaťaženia – pri jednostrannej záťaži vzniká postupne svalová nerovnováha, ktorú vieme korigovať, prípadne stabilizovať pomocou cvičenia.
 • Dostatok pohybu / cvičenie: aj obyčajná chôdza dokáže zmierniť bolesti chrbta, doprajte si aspoň 45 minút chôdze každý deň. Ak k tomu zaradíte cvičenie napr: Pilates, SM systém, DNS –  eliminujete riziko vzniku bolestí chrbta.
 • Využitie autotrakčného lehátka – Autotrakčné lehátko je rehabilitačná pomôcka, ktorá slúži na uvoľnenie svalového napätia a zlepšenie mobility chrbtice. Funguje na princípe pomalého a kontrolovaného otáčania tela o 180 stupňov, pričom hlava smeruje nadol a nohy nahor. V tejto polohe dochádza k odľahčeniu chrbtice, čo má za následok uvoľnenie svalov, medzistavcových platničiek a väzov – doporučujeme INSPORLINE Inverso 
 • Dostatok oddychu a psychická pohoda – vhodným pomocníkom môžu byť CBD oleje, ktoré pomáhajú zmierniť psychické napätie, zlepšujú kvalitu spánku a tým dokážu zmierniť bolesť.
 • Úprava pracovného prostredia podľa ergonomických zásad

Odporúčania pri práci s počítačom:

 • Monitor by mal byť umiestnený vo výške očí, v prípade práce na notebooku je vhodné vypodložiť notebook do výšky očí a pripojiť externú myš a klávesnicu.
 • Ideálny je polohovateľný pracovný stôl.
 • Sedieť by sme mali rovnomerne na oboch sedacích kostiach, panva, hrudná chrbtica a hlava by mali byť v jednej línií, aby sme váhu rozložili rovnomerne. V oblasti lumbálnej chrbtice môžeme využiť rôzne polohovacie pomôcky, ako napr. bedrovú opierku, ktorá nás núti k lepšiemu držaniu tela počas sedu, kedy dochádza k rovnomernejšiemu zaťaženiu na  medzistavcové platničky a facetové kĺby chrbtice. 
 • Chodidlá by mali byť položené na zemi, členkové kĺby pokrčené do 90°, kolená by mali smerovať rovno dopredu v smere panvových kostí.

Správne a bezpečné zdvíhanie ťažkých bremien: Pri zdvíhaní ťažkých predmetov používajte správnu techniku, aby ste predišli preťaženiu chrbtice:

 • Postavte sa čo najbližšie k bremenu. Tým sa zníži vzdialenosť, ktorú musíte bremeno zdvihnúť, a zníži sa aj zaťaženie vášho chrbta.
 • Pred zdvihnutím bremena sa uistite, že máte pevný postoj, nohy by mali byť rozkročené na šírku ramien a kolená mierne pokrčené.
 • Uchopte bremeno tak, aby ste mali obe ruky na rovnakej úrovni. Ak je to možné, použite obojručné ramenné popruhy.
 • Zdvihnite bremeno rovno hore, na začiatku s  ohnutými kolenami a vystretým chrbtom – využívame veľké svalové skupiny (stehná, sedacie svaly). Nenakláňajte sa dozadu ani sa neotáčajte.
 • Pri zdvíhaní bremena dýchajte rovnomerne.
 • Po zdvihnutí bremena ho umiestnite opatrne na miesto.

Zhrnutie

Medzistavcové platničky sú dôležité štruktúry, ktoré pomáhajú tlmiť nárazy, chránia chrbticu a umožňujú jej pohyb. Dodržiavanie zdravého životného štýlu, ako je pravidelné cvičenie a správne držanie tela, môže pomôcť predchádzať poškodeniu medzistavcových platničiek. Najčastejšie dochádza

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík