Spinálna stenóza – príčiny, diagnostika a liečba pomocou fyzioterapie

Úvod

Spinálna stenóza je ochorenie chrbtice, ktoré postihuje mnoho ľudí po celom svete. Je to degeneratívne ochorenie, ktoré sa vyskytuje v dôsledku zužovania chrbticového (spinálneho) kanála, čo môže spôsobiť kompresiu miechy a miechových nervov. Pacienti s touto diagnózou čelia bolesti, obmedzeniam pohybu, pocitu brnenia v končatinách. Hoci to môže znieť desivo, stenóza je bežná a zvyčajne nie je dôvodom na obavy. Väčšina ľudí stredného veku, ktorí podstúpia zobrazovacie vyšetrenie (RTG, CT, MRI), má diagnostikovanú stenózu, aj keď nepociťujú bolesti. Aj keď je bolesť prítomná, väčšina pacientov s diagnostikovanou stenózou spinálneho kanála dobre reaguje na rehabilitáciu a zvyčajne sa cítia lepšie, ak dodržiavajú režimové opatrenia v zmysle eliminácie agravačných (provokujúcich) faktorov a dodržiavaniu cvičebného programu.

Čo je spinálna stenóza?

Spinálna stenóza je degeneratívne ochorenie chrbtice charakterizované zúžením chrbticového kanála, ktorý obklopuje miechu a miechové nervy. Podľa vývoja sa delí na získanú a kongenitálnu.

Získané (degeneratívne) príčiny sú viaceré: vyklenutie alebo hernia disku, spondylóza, osteofyty, artróza facetového kĺbu, kalcifikácia ligamenta flava a spondylolistéza.

Faktory, ktoré prispievajú ku vzniku spinálnej stenózy

 1. Starnutie: Starnutie je jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k vzniku spinálnej stenózy. S vekom sa stavba chrbtice mení. Medzistavcové platničky strácajú hydratáciu a výšku, znižujú svoju tlmiacu schopnosť následkom čoho môže dôjsť k postupnej tvorbe výrastkov (osteofytov) a kalcifikácií hypertrofii väzov chrbtice. Tieto procesy spôsobujú zúženie priestoru v chrbticovom kanáli.
 2. Degeneratívne zmeny: Degeneratívne procesy, ako je osteoartritída, môžu ovplyvniť stavbu stavcov a medzistavcových platničiek. Osteoartritída môže spôsobiť rast kostných výrastkov (osteofytov) v chrbticovom kanáli, čím dochádza k postupnému zužovaniu spinálneho kanála a zvyšovaniu tlaku na miechu a miechové korene.
 3. Zranenia: Po traumatických zraneniach chrbtice, ako sú zlomeniny alebo dislokácie stavcov, môže dôjsť k zúženiu chrbticového kanála.
 4. Nádory: Nádory, ktoré sa objavujú v blízkosti chrbtice, môžu tlakom na chrbticový kanál prispievať k stenóze.
 5. Kongenitálne faktory: V niektorých prípadoch môže spinálna stenóza byť prítomná od narodenia v dôsledku genetických alebo vývojových abnormalít chrbtice.
 6. Zápalové ochorenia: Zápalové ochorenia, ako je reumatoidná artritída alebo infekčné ochorenia, môžu ovplyvniť tkanivá chrbtice a prispieť k vzniku stenózy.
 7. Operačný výkon na chrbtici: Spinálna stenóza môže byť aj následkom operačného výkonu chrbtice.

Klasifikácia spinálnej stenózy

Najčastejšie je postihnutá krčná (cervikálna) a krížová (lumbálna) časť chrbtice, výnimkou však nie je ani hrudná časť (thorakálna).

 • Centrálna stenóza: zúženie chrbticového kanála na strednej časti, kde sa nachádza miecha.
 • Foraminálna stenóza: zúženie v bočných otvoroch chrbticového kanála, známych ako neuroforaminá.
 • Stenóza laterálneho recesu: táto stenóza sa vyskytuje v bočných alebo laterálnych recesoch chrbticového kanála.
 • Extraforaminálna stenóza sa vyskytuje mimo neuroforamín chrbticového kanála.

Príznaky spinálnej stenózy v oblasti krížovej (lumbálnej chrbtice)

Príznaky spinálnej stenózy závisia od kompresie miechy alebo nervových koreňov. Najčastejšie sú to:

 • Bolesti chrbta s koreňovými bolesťami oboch dolných končatín, ktoré miznú pri sede, v ľahu, alebo pri predklone.
 • Bolesti oboch dolných končatín
 • Necitlivosť dolných končatín
 • Svalová slabosť
 • Poruchy močenia, stolice
 • Neurogénne intermitentné klaudikácie – pri prejdení určitej vzdialenosti pri chôdzi dôjde ku kŕčom lýtkových svalov, ktoré prechádzajú do parestézii, alebo tupej bolesti distálnych častí dolných končatín, ktoré nútia pacienta zaujať úľavovú pozíciu.
 • Problematická chôdza z kopca

Príznaky spinálnej stenózy krčnej chrtice

 • Bolesť v krku: Bolesť v oblasti krku môže byť jedným z hlavných príznakov spinálnej stenózy krčnej chrbtice. Táto bolesť môže byť tupá, ostrá alebo pulzujúca.
 • Bolesť v ramenách: Príznaky sa často prejavujú aj v oblasti ramien. Môžete pociťovať bolesť, ktorá sa šíri do ramena a ruky.
 • Znecitlivenie a brnenie: Spinálna stenóza môže spôsobiť znecitlivenie alebo brnenie v rukách a prstoch. Tieto pocity môžu byť občasné alebo trvalé.
 • Slabosť svalov: Kompresia nervov v krčnej chrbtici môže viesť k oslabeniu svalov horných končatín. Môžete mať problémy s držaním predmetov alebo slabosťou rúk pri manipulácii.
 • Problémy so svalovou koordináciou: Niekedy sa prejavuje aj problémami so svalovou koordináciou, čo môže viesť k ťažkostiam pri presných pohyboch rúk.
 • Nepohodlie pri chôdzi alebo státí: Vo vážnejších prípadoch môže spinálna stenóza krčnej chrbtice spôsobiť problémy s chôdzou a stabilitou.

Podľa McKenzieho (2003) má stenóza šturkturálnu aj dynamickú komponentu. Čím viac je miechový kanál zúžený degeneratívnymi zmenami, tým menší rozsah pohybu do extenzie (záklonu chrbtice) musí pacient vykonať ku kompresii nervových štruktúr. Naopak pri flexii (prefklone) dochádza k opačnému efektu – spinálny kanál a neuroforaminá sa rozširujú, epidurálny tlak sa znižuje. To zodpovedá úľavovým polohám, ktoré pacienti pri spinálnej stenóze  popisujú (sed, predklon).

Zhoršujúce faktory: Dlhodobý stoj na jednom mieste, dlhšia chôdza, extenčné aktivity – pri ktorých dochádza k záklonu chrbtice.

Ako môže pomôcť fyzioterapia pri spinálnej stenóze ?

Určite musíme ako prvý bod zhodnotiť, že vytvorené kostné výrastky, zhrubnutia väzov fyzioterapiou neodstránime, nakoľko ide už o štrukturálne zmeny chrbtice. Avšak pozitívne je, že pohybovou liečbou, edukáciou o ergonomických zásadách a využitím manuálnej terapie, dokážeme zvýšiť kvalitu života pacientov trpiacich spinálnou stenózou.

Fyzioterapeuti vykonávajú funkčné vyšetrenie pohybového aparátu, ktoré zahŕňa:

 • Odobratie anamnézy
 • Aspeksia: vyšetrenie pohľadom (hodnotenie držania jednotlivých častí tela)
 • Palácia: vyšetrenie pohmatom – fascii, svalov, prítomnosti spúšťových bodov vo svaloch, pruženie kĺbov
 • Vyšetrenie aktívnych a pasívnych pohybov
 • Vyšetrenie svalovej sily
 • Špeciálne testy a testy pohybových stereotypov
 • Celkové testovanie hlbokého stabilizačného systému

Na základe týchto informácií fyzioterapeuti vytvárajú individuálny plán liečby pre každého pacienta.

Najčastejšími cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť fyzioterapiou pri spinálnej stenóze sú:

 1. Zlepšenie flexibility a pohybu

Jedným z hlavných cieľov fyzioterapie je zlepšiť pohyb a flexibilitu pacientov so spinálnou stenózou. Prostredníctvom cvičení na uvoľňovanie skrátených svalov a kĺbovú mobilizáciu sa snažíme obnoviť rozsah pohybu v postihnutej oblasti. Týmto spôsobom sa zmierni tlak na nervové štruktúry, čo môže viesť k úľave od bolesti a zlepšeniu funkčnosti.

 1. Posilnenie svalov

Fyzioterapeuti pracujú s pacientmi na celkovom posilnení oslabených svalových skupín, čo vedie k postupnému zlepšeniu držania tela. Silnejšie svaly môžu poskytnúť lepšiu podporu chrbtici a zmierňovať tlak na miechu a nervy. Progresívne cvičebné programy, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám každého pacienta, pomáhajú zlepšiť kvalitu života.

 1. Ergonómia

Fyzioterapeuti sú špecialisti na korekciu postavy a ergonómiu. Pomáhajú pacientom zlepšiť svoje držanie tela a učia ich, ako správne sedieť, stáť a zdvíhať ťažké predmety. Týmto spôsobom sa minimalizuje zaťaženie chrbtice a pomáha sa predchádzať ďalšiemu zhoršovaniu spinálnej stenózy.

 1. Terapeutický cvičebný program

Fyzioterapeuti vypracovávajú terapeutický cvičebný program, ktorý pacienti môžu vykonávať samostatne doma. Pravidelná cvičebná rutina môže udržiavať dosiahnuté výsledky a zlepšiť celkový stav pacienta.

Záver

Spinálna stenóza môže ovplyvniť kvalitu života pacientov, ale správna fyzioterapeutická starostlivosť môže priniesť úľavu a zlepšenie funkčnosti. Fyzioterapeuti sú dôležitými partnermi pri liečbe spinálnej stenózy a pomáhajú pacientom dosiahnuť pozitívne výsledky prostredníctvom individuálne prispôsobených cvičebných plánov a odborného vedenia. Ak sa s niektorým z príznakov spinálnej stenózy stretávate, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc fyzioterapeuta, ktorý vám môže pomôcť zlepšiť váš pohyb a kvalitu života.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík