Bolesť krížov: najčastejšie diagnózy a príčiny bolesti krížovej chrbtice (lumbálnej chrbtice)

back pain, body pain, ergonomics-6949392.jpg

Bolesť krížov – driekovej chrbtice je jedným z najčastejších problémov pohybového aparátu. Postihuje až 80 % ľudí v priebehu života. Môže sa objaviť náhle, napríklad pri zdvíhaní ťažkého bremena alebo po úraze, alebo môže byť dlhodobá, v dôsledku svalových dysbalancií alebo iných zdravotných problémov.

Anatómia lumbálnej (krížovej) chrbtice

Krížová (lumbálna) chrbtica je tvorená piatimi lumbálnymi stavcami L1-L5. Najväčšia pohyblivosť bedrovej chrbtice je v úseku medzi piatym bedrovým stavcom a kostrčou L5-S1. Bedrová chrbtica je najviac zaťaženým úsekom chrbtice, pretože nesie váhu celej vrchnej polovice trupu. Až 80% populácie vo veku 35-55 rokov má skúsenosti s bolesťou bedrovej chrbtice. Bolesť v tomto úseku chrbtice signalizuje preťažovanie, ktoré časom vedie k postupným degeneratívnym zmenám. Tie sa ďalej môžu prejaviť silnejšími bolesťami, zníženou pohyblivosťou. Postavenie lumbálnej chrbtice je spojené s postavením panvy, ktorá je zase ovplyvnená dĺžkou a postavením dolných končatín. Pre správne postavenie a funkciu lumbálnej chrbtice je dôležitá spolupráca bránice, svalov panvového dna, brucha, svalová súhra v oblasti bedrového kĺbu.

Najčastejšie diagnózy lumbálnej (krížovej) chrbtice

Bolesť krížovej chrbtice sa zvyčajne prejavuje ako ostrá, bodavá alebo tupá bolesť v dolnej časti chrbta. Môže byť sprevádzaná aj stuhnutosťou chrbtice, obmedzenou pohyblivosťou a problémami s chôdzou. V niektorých prípadoch sa bolesť môže šíriť aj do bokov, sedacej oblasti alebo do dolných končatín.

Vertebrogénny algický syndróm (VAS): bolesť je lokalizovaná v oblasti lumbálnej chrbtice, na začiatku dochádza k funkčným poruchám pohybového systému, ktoré vyvolávajú reflexné zmeny.

Akútne seknutie (lumago): najčastejšie vzniká pri zdvíhaní ťažkého bremena vo flekčnej pozícií. Prejavuje sa náhlou prudkou bolesťou v oblasti lumbálnej chrbtice. Môže byť ziasiahnutých viacero štruktúr chrbtice (preťaženie svalov, funkčná blokáda, poškodenie disku).

Diskogénne bolesti:Medzistavcová platnička je inervovaná štruktúra, ktorá môže byť samostatným zdrojom bolesti. Preukázalo sa, že vnútorné poškodenie disku s neporušeným väzivovým prstencom a bez vyklenutia hmoty disku za okraj tela stavca môže byť zdrojom bolesti. To znamená, že diskogénna bolesť bez postihnutia nervových koreňov môže byť príčinou bolestí chrbta, alebo dolnej kočatiny

Degeneratívne zmeny disku: Biomechanické zmeny medzistavcových diskov (platničiek) začínajú už v mladšom veku a pokračujú počas života. Tieto zmeny sa prejavujú vysychaním medzistavcových platničiek, zvýšením množstva kolagénu a znížením množstva elastínu. Postupne sa disk stáva viac fibrotickým (zväzivovateným). Funkcia jadra medzistavcovej platničky sa postupne znižuje – tlak sa rozkladá menej efektívne do celej plochy disku. Annulus fibrosus následne absorbuje väčšie množstvo vertikálneho tlaku. Zmena rozloženia tlaku na disku má za následok zmenu štrukturálnej integrity.

Koreňový syndróm (radikulárny): Ľuďovo nazývaný vyskočená platnička. Dochádza k útlaku nervového koreňa v oblasti lumbálnej chrbtice najčastejšie vyklenovaním medzistavcovej platničky cez okraj tela stavca s následným útlakom nervového koreňa, alebo miechy.  Kompresia nervového koreňa môže byť spôsobená aj osteofytom (kostným výrastkom) pri degeneratívnych zmenách facetových kĺbov, pri spinálnej stenóze alebo stenóze intervertebrálneho foramina. Prejavuje sa bolesťou vyžarujúcou do dolnej končatiny, zníženou svalovou silou, atrofiou svalov, poruchou chôdze, zníženými reflexami a poruchou citlivosti v príslušnom dermatóme. Typické sú zvýšené bolesti pri kašľaní, kýchaní, pri pozícií v predklone, flekčných aktivitách, ochabnutom sedení.

 • Koreňový syndróm L4: najmenej častý, bolesti vyžarujú do podbruška, a na vnútornú a prednú stranu stehna. Pri svalovej hypotónií až atrofií sa nedokážeme postaviť z drepu.
 • Koreňový syndróm L5: Bolesť vyžaruje po vonkajšej strane stehna, kolena, lýtka až do palca na nohe. Typické je oslabenie stoja na pätách a viazne pohyb do dorzálnej flexie palca (nevieme pritiahnuť palec na nohe smerom k hlave).
 • Koreňový syndróm S1: Bolesť vyžaruje po zadnej strane sedacieho svalu, stehna a lýtka až do päty. Problematický býva stoj na špičkách.

Pseudoradikulárny syndróm (napr. syndróm piriformis): Bolesti pripomínajúce koreňovú bolesť na dolnej končatine. Pri tomto syndróme nie je prítomná svalová hypotónia, poruchy citlivosti ani znížená svalová sila. Bolesť je lokalizovaná prevažne v oblasti sakroiliakálneho kĺbu. Najčastejšie sa bolesti šíria do oblasti triesla, sedacích svalov, na prednú, zadnú, alebo bočnú stranu stehna. Príčinou môžu byť funkčné poruchy pohybového aparátu (spúšťové body – trigger points), najčastejšie v m.piriformis.  

Dolný skrížený syndróm: Dysbalancia medzi svalmi s tendenciou ku skráteniu a svalmi s tendenciou k oslabeniu. Dochádza k  zvýšenému zakriveniu lumbálenj chrbtice – lumbálnej lordózy a anteverznému postaveniu panvy (panva sa následkom skrátenia svalov klopí smerom dopredu). Skrátené svaly–m.iliopsoas (bedrovodriekový sval), m. rectus femoris (priamy sval stehna), m. tensor fasciae latae (napínač bočnej strany stehna), mm. erectores trunci hlavne v driekovej oblasti (vzpriamovače trupu) Oslabené svaly–mm.glutaei (sedacie svaly), m. rectus abdominis (priamy sval brucha) Porušené pohybové stereotypy-–extenzia v bedrovom kĺbe (zanoženie), abdukcia v bedrovom kĺbe (unoženie), stoj na jednej dolnej končatine, sadanie z ľahu do sedu.  

Degenerácia intervertebrálnych kĺbov: Facetárny syndróm, známy aj ako facetová artróza, je ochorenie facetových kĺbov, ktoré sa nachádzajú v chrbtici. Tieto kĺby umožňujú chrbtici pohybovať sa v rôznych smeroch. Pri facetárnom syndróme dochádza k postupnému poškodeniu chrupavky v týchto kĺboch, čo môže spôsobiť bolesť, stuhnutosť a obmedzenú pohyblivosť.

Spondylolistéza

Spinálna stenóza

Prečo vzniká bolesť lumbálnej (krížovej) chrbtice –  rizikové faktory

 • Sedavý životný štýl, alebo nadmerná fyzická aktivita
 • Obezita
 • Fajčenie
 • Minulá bolesť chrbta v anamnéze – indikátor k budúcim epizódam bolestí chrbta
 • Zdvíhanie ťažkých bremien
 • Jednostranné zaťaženie
 • Záťaž prevažne vo flekčných/predklonových pozíciách
 • Šoférovanie viac ako 2 hodiny denne
 • Depresie
 • Post-traumatický stresový syndróm

Liečba a odporúčania pri bolestiach lumbálnej (krížovej) chrbtice z pohľadu fyzioterapeuta

Dôležitá je komplexná diagnostika pohybového aparátu, pre určenie konkrétnej štruktúry, ktorá vyvoláva aktuálne symptómy. Môže sa jednať o poškodenie medzistavcových diskov, artikulárnu dysfunkciu (kĺbnu – facetové kĺby, sakroiliakálne kĺby), spinálnu stenózu, pseudoradikulárny syndróm, infekciu, alebo nádorové ochorenie. Ku každému zisteniu sa následne postupuje podľa osobitných pravidiel. Dôležité je ovplyvnenie funkčných a reflexných zmien (mobilizácie, uvoľnenie spúšťových bodov, fascií) a následné cvičenie na úpravu svalovej dysbalancie. Proces úpravy svalovej dysbalancie je dlhodobý, preto treba mať s cvičením trpezlivosť.

Všeobecné odporúčania v rámci prevencie bolestí lumbálnej chrbtice:

 • Dodržiavanie zásad školy chrbta –  Zmena pohybových návykov: pri zdvíhaní ťažkých bremien, nasadanie do auta, nosenie nákupov.
 • Pravidelné prestávky a zmena polôh pri práci: ideálne je meniť polohu pri sedení každých 20 minút – nastavte si pripomienku v mobile, alebo smart hodinkách, ktorá Vás donúti k zmene pozície.
 • Kompenzácia jednostranného zaťaženia – pri jednostrannej záťaži vzniká postupne svalová nerovnováha, ktorú vieme korigovať, prípadne stabilizovať pomocou cvičenia.
 • Dostatok pohybu / cvičenie: aj obyčajná chôdza dokáže zmierniť bolesti chrbta, doprajte si aspoň 45 minút chôdze každý deň. Ak k tomu zaradíte cvičenie napr: Pilates, SM systém, DNS –  eliminujete riziko vzniku bolestí chrbta.
 • Využitie autotrakčného lehátka – Autotrakčné lehátko je rehabilitačná pomôcka, ktorá slúži na uvoľnenie svalového napätia a zlepšenie mobility chrbtice. Funguje na princípe pomalého a kontrolovaného otáčania tela o 180 stupňov, pričom hlava smeruje nadol a nohy nahor. V tejto polohe dochádza k odľahčeniu chrbtice, čo má za následok uvoľnenie svalov, medzistavcových platničiek a väzov – doporučujeme INSPORLINE Inverso 
 • Dostatok oddychu a psychická pohoda – vhodným pomocníkom môžu byť CBD oleje, ktoré pomáhajú zmierniť psychické napätie, zlepšujú kvalitu spánku a tým dokážu zmierniť bolesť.
 • Úprava pracovného prostredia podľa ergonomických zásad

Odporúčania pri práci s počítačom:

 • Monitor by mal byť umiestnený vo výške očí, v prípade práce na notebooku je vhodné vypodložiť notebook do výšky očí a pripojiť externú myš a klávesnicu.
 • Ideálny je polohovateľný pracovný stôl.
 • Sedieť by sme mali rovnomerne na oboch sedacích kostiach, panva, hrudná chrbtica a hlava by mali byť v jednej línií, aby sme váhu rozložili rovnomerne. V oblasti lumbálnej chrbtice môžeme využiť rôzne polohovacie pomôcky, ako napr. bedrovú opierku, ktorá nás núti k lepšiemu držaniu tela počas sedu, kedy dochádza k rovnomernejšiemu zaťaženiu na  medzistavcové platničky a facetové kĺby chrbtice. 
 • Chodidlá by mali byť položené na zemi, členkové kĺby pokrčené do 90°, kolená by mali smerovať rovno dopredu v smere panvových kostí.
  •  

Odporúčané produkty proti bolesti krížovej chrbtice

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík