Bolesť – definícia, rozdelenie bolesti

Definícia bolesti

Bolesť je nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva alebo popisovaný v termínoch takéhoto poškodenia. Bolesť je vždy subjektívna,  je dôležitým signálom, ktorý nás informuje o tom, že niečo nie je v poriadku. Je to akási varovná kontrolka, ktorá nás upozorňuje, aby sme sa vyhli poškodeniu. Pozostáva z  percepcie bolesti (vnímania) a psychologickej reakcie na ňu.

Rozdelenie bolesti podľa časového trvania

Akútna bolesť je náhla, krátkodobá bolesť, ktorá zvyčajne trvá do troch týždňov. Je dôležitým fyziologickým signálom, ktorý varuje človeka pred poškodením tkaniva. Akútna bolesť má teda funkcie:

 • Ochranný fenomén – Akútna bolesť je signálom, že niečo nie je v poriadku a že je potrebné prijať opatrenia na ochranu tkaniva pred ďalším poškodením.
 • Obranno-adaptačný mechanizmus – Akútna bolesť pomáha človeku vyhnúť sa aktivitám, ktoré by mohli poškodenie tkaniva zhoršiť.
 • Spúšťač obranných procesov – Akútna bolesť aktivuje obranné mechanizmy tela, ako sú zápal a hojenie.

Subakútna – V trvaní 3týždne – 3mesiace

Chronická primárna bolesť (CPP) –  Chronická primárna bolesť (CPP) je termín, ktorý bol implementovaný v najnovšej revízii Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-11), ktorá vstúpila do platnosti v roku 2022. Je definovaná ako bolesť v jednom alebo viacerých telesných systémoch (napríklad nervovom, pohybovom a tráviacom systéme) a v akejkoľvek časti tela (tvári, dolnej časti chrbta, krku, hornej končatine, hrudníku, bruchu, panve a urogenitálnej oblasti) alebo v kombinácii oblastí tela (napríklad difúzna bolesť). Je charakteristická trvaním viac ako tri mesiace.

 • Bolesť je spojená so značným emocionálnym stresom (napríklad hnevom, úzkosťou alebo depresívnou náladou) a/alebo značným funkčným postihnutím (ovplyvňuje každodenné činnosti, koníčky a účasť na spoločenských rolách).
 • Bolesť nie je lepšie vysvetlená inou diagnózou.

Chronická bolesť môže mať výrazný vplyv na kvalitu života pacienta. Môže spôsobiť problémy so spánkom, únavou, úzkosťou a depresiou. Môže tiež sťažiť vykonávanie každodenných činností, ako je práca, starostlivosť o seba alebo sociálne aktivity.

Chronická bolesť dominantným klinickým problémom a považuje sa za samostatné ochorenie. Pred stanovením diagnózy chronickej primárnej bolesti je potrebné vylúčiť iné diagnózy, ktoré by mohli spôsobovať bolesť. Ak bolesť môže byť vysvetlená inou diagnózou, bude kategorizovaná ako forma chronickej sekundárnej bolesti, ktorá zahŕňa chronickú bolesť pri rakovine, chronickú pooperačnú alebo poúrazovú bolesť, chronickú neuropatickú bolesť, chronickú sekundárnu bolesť hlavy alebo orofaciálnu bolesť, chronickú sekundárnu viscerálnu bolesť a chronickú sekundárnu pohybovú bolesť.

Aké klinické prejavy sú klasifikované ako chronická primárna bolesť?

Mnoho chronických bolestivých stavov má nejasné príčiny a patofyziológiu. Je lepšie ich reprezentovať ako komplexnú interakciu medzi biologickými, psychologickými a sociálnymi faktormi, ktoré sa u jednotlivých jedincov líšia. Nasledujúce bolesti sa považujú za chronickú primárnu bolesť:

 • Chronická difúzna bolesť (CWP) ako fibromyalgia
 • Komplexný regionálny bolestivý syndróm (CRPS)
 • Chronické bolesti hlavy a orofaciálne bolesti: migréna, tenzné bolesti hlavy, trigeminálne autonómne cefaley, temporomandibulárne poruchy, pálenie úst, orofaciálna bolesť
 • Chronická viscerálna bolesť: syndróm hrudnej bolesti, syndróm epigastrickej bolesti, syndróm dráždivého čreva, abdominálny syndróm bolesti, syndróm bolesti močového mechúra, syndróm panvovej bolesti
 • Chronická muskuloskeletálna bolesť (okrem orofaciálnej): cervikálna bolesť, hrudná bolesť, bolesť spodnej časti chrbta, bolesť končatín

Hodnotenie bolesti

PQRST charakteristika bolesti:

 • Pain: lokalizácia bolesti
 • Quality: kvalita bolesti
 • Radiation: vyžarovanie bolesti
 • Severity: intenzita bolesti
 • Time: časové trvanie

Ktoré sú provokujúce faktory? Ktoré sú uľahčujúce faktory?

 • adekvátna anamnéza bolesti
 • celkové fyzikálne vyšetrenie pacienta
 • cielené vyšetrenie miesta bolesti
 • psychologické a sociálne zhodnotenie
 • posúdenie vplyvu bolesti na ostatné fyzické a sociálne funkcie
 • zistenie predchádzajúcej liečby bolesti a jej účinnosti 

Stupnice bolesti:

 • VAS: vizuálna analógová škála bolesti
 • Numerická škála bolesti
 • Verbálna škála bolesti
 • Pravidelné grafické znázorňovanie intenzity bolesti
 • Denníky bolesti

Odporúčané produkty pre redukciu bolesti

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík